Oro-myofunctionele therapie (OMFT)

Wanneer u vaak een open mond heeft of uw tanden groeien scheef door verkeerd slikken, dan kan de logopedist helpen met OMFT-therapie. 

OMFT (Orale Myofunctionele Therapie) betekent eigenlijk: therapie voor een open mond, de tongmotoriek en mond-ademen.
De logopedist noemt dit “afwijkend mondgedrag” en veel mensen hebben het. De Oro myofunctionele therapie behandeling kan gecombineerd worden met een behandeling bij de orthodontist of tandarts. In sommige gevallen wordt voorafgaand aan of na plaatsing van beugels OMFT geadviseerd.

Waarom OMFT gebruiken?

OMFT wordt gebruikt als oefentherapie bij afwijkende mondgewoonten. De vorm van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden namelijk voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen.
Als bepaalde spieren of spiergroepen in en om de mond niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm en de ontwikkeling van het gebit en/of de kaken. Vaak is er dan ook sprake van een articulatiestoornis; addentaal (met de tong tegen de tanden) of interdentaal (met de tong tussen de tanden) spreken.

Een logopedist kan afwijkend mondgedrag goed verhelpen. Bij de eerste afspraak ziet de logopedist of er sprake is van afwijkend mondgedrag. Vervolgens bespreken we dat en gaan we aan de slag. We bespreken dan ook het gewenste resultaat.Tijdens het onderzoek bekijken we het probleem.. Daarna maken we een plan waarin we bepalen hoe we te werk gaan. Normaal gesproken kunnen we het afwijkend mondgedrag in ongeveer een half jaar oplossen.Tijdens de behandelingen leren we u correct mondgedrag aan door bijvoorbeeld door de neus te ademen.

Het allerbelangrijkste aspect van de OMFT-behandeling is het thuis oefenen. De logopedist zal u precies vertellen hoe de oefeningen gedaan moeten worden. Aan het begin van elke behandeling zal de logopedist vragen naar hoe de oefeningen thuis zijn gegaan. Als het oefenen goed lukt, zal de behandeling vlot verlopen en wordt OMFT-therapie zeker een succes. Na drie maanden behandeling moet u nog drie maanden thuis verder oefenen.