Vergoeding

Logopedie wordt voor kinderen vergoed vanuit het basispakket met een geldige verwijzing van een arts of specialist. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico.

Onze praktijk heeft voor 2018 een aantal contracten bewust niet getekend in verband met de slechte voorwaarden die zorgverzekeraars ons als zorgverlener opleggen. Dat betekent dat u als patiënt soms een deel van de kosten moet betalen, tenzij u een restitutiepolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Dan heeft u namelijk vrijheid van zorgkeuze. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw verzekeringsmaatschappij.

Bent u verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij waarmee wij wel een contract hebben dan gaat de rekening direct naar de verzekeraar. Indien u bij een andere verzekeraar verzekerd bent, dan betaalt u eerst zelf de rekening en kunt u deze daarna declareren bij de verzekeraar. U krijgt dan een gedeelte vergoed (tussen de 50 en 80%). Hoeveel precies is afhankelijk van uw polis. Indien u een restitutiepolis heeft, geldt dezelfde procedure maar dan vergoedt de verzekeraar vaak 100% van de kosten.

Bij vergoede zorg is ons logopedisch tarief afhankelijk van de zorgverzekering. Voor patiënten die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen hanteren wij vanaf 1 januari 2018 het behandeltarief van € 46,00 per 30 minuten. Behandelingen die hier onder vallen zijn o.a.

 • behandeling van dyslexie zonder onderliggende logopedische problematiek
 • behandeling van taalproblemen als gevolg van een dialect
 • behandeling van taalproblemen omdat u een andere taal spreekt

Als er vragen zijn over vergoeding en tarieven, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. Tel; 020-6922513

Met deze zorgverzekeraars hebben wij in 2018 een contract afgesloten:

 • Zilveren Kruis Achmea
 • volmacht IAK
 • volmacht Aevitae
 • OZF Achmea
 • FBTO
 • Interpolis
 • Avéro Achmea
 • VGZ
 • De Friesland
 • Univé
 • IZZ
 • IZA
 • UMC
 • Avitae (VGZ)
 • Caresco (VGZ), (Avero Achmea)
 • Zekur
 • DSW
 • DSW RMA

Restitutiepolis:

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist/arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed. Het bedrag kan per zorgverzekering verschillen. U kunt dit bij uw zorgverzekering navragen.

Naturapolis:

Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een groot deel vergoed.