Kosten voor de logopedische behandeling

Het einde van het jaar nadert. Voor ons als zorgverleners betekent dit dat de zorgverzekeraars ons nieuwe contracten voor het komende jaar aanbieden. Wat heeft dit voor consequenties voor u? Lees er meer over bij vergoeding en tarieven. Hier vind u onder andere een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee wij wel of niet een contract hebben afgesloten.

Wij hopen dat wij u en uw kind mogen blijven begeleiden. Wij staan in voor onze kwaliteit.

Als u vragen hebt, kunt u zich richten tot uw behandelend logopedist, ondergetekenden en uw zorgverzekeraar. Wij staan u graag te woord.