Kosten voor de logopedische behandeling

Lees er meer over de kosten voor de logopedische behandeling bij vergoeding en tarieven. Hier vind u onder andere een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee wij wel of niet een contract hebben afgesloten.

Wij hopen dat wij u en uw kind mogen blijven begeleiden. Wij staan in voor onze kwaliteit.

Als u vragen hebt, kunt u zich richten tot uw behandelend logopedist, ondergetekenden en uw zorgverzekeraar. Wij staan u graag te woord.