Afspraak afzeggen

Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden afgezegd. Vermeld altijd uw naam, de dag en tijd van de afspraak en de naam van de behandelend logopedist. Als u telefonisch wilt afzeggen en u hoort onze voicemail, spreek dan altijd een bericht in.

Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden bij de cliënt zelf in rekening gebracht. Hiervoor wordt € 29,00 per half uur in rekening gebracht.

Naar contactgegevens