Klachten

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Het KP voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Alle logopedisten van Logopediepraktijk Watergraafsmeer/IJburg staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Klachten

Het kan gebeuren dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht hebt over de logopedist of over de logopedische behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht? Bespreek de klacht eerst met de logopedist. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht?

Klik hier om te lezen wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist.

Poster-Wkkgz-informatie-patienten-klachten-en-geschillen