Vergoeding en tarieven 2023

Logopedie wordt voor kinderen vergoed vanuit het basispakket met een geldige verwijzing van een arts of specialist. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico.

Onze praktijk heeft voor 2023 een aantal contracten bewust niet getekend in verband met de voorwaarden die zorgverzekeraars ons als zorgverlener opleggen. Dat betekent dat u als patiënt soms een deel van de kosten moet betalen, tenzij u een restitutiepolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Dan heeft u namelijk vrijheid van zorgkeuze. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw verzekeringsmaatschappij.

Bent u verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij waarmee wij wel een contract hebben dan gaat de rekening direct naar de verzekeraar. Indien u bij een andere verzekeraar verzekerd bent, dan betaalt u eerst zelf de rekening en kunt u deze daarna declareren bij de verzekeraar. U krijgt dan een gedeelte vergoed (tussen de 60 en 80%). Hoeveel precies is afhankelijk van uw polis. Indien u een restitutiepolis heeft, geldt dezelfde procedure maar dan vergoedt de verzekeraar vaak 100% van de kosten. Let op! sommige verzekeraars vergoeden dan alsnog maar 100% van het marktconforme tarief, het tarief dat zij ons aanbieden. Daar is dan alsnog een bijbetaling nodig.

Bij vergoede zorg is ons logopedisch tarief afhankelijk van de zorgverzekering. Voor patiënten die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen hanteren wij vanaf 1 januari 2023 het behandeltarief van € 47,00 per 30 minuten. Behandelingen die hier onder vallen zijn o.a.

 • behandeling van dyslexie zonder onderliggende logopedische problematiek
 • behandeling van taalproblemen als gevolg van een dialect
 • behandeling van taalproblemen omdat u een andere taal spreekt

Als er vragen zijn over vergoeding en tarieven, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. Tel: 020-6922513

Bij deze zorgverzekeraars krijgt u een volledige vergoeding voor logopedie bij onze praktijk (zonder bijbetaling)
 • Achmea Groep (Zilveren Kruis/Ziezo/FBTO/Interpolis/Prolife/De Friesland)
 • VGZ (IZZ/IZA/UMC/ Univé/ZEKUR/Bewust/Zorgzaam/United Consumers/MVJP)
 • Menzis( HEMA/VINKVINK/Anderzorg)
 • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid/ AZVZ/ZEM)
Restitutie verzekeringen/ Vrije keuzepolis (altijd volledige vergoeding met eerlijk tarief voor de logopedist)
 • OHRA
 • Delta Lloyd
 • Nationale Nederlanden
 • ONVZ (m.u.v. Jaaah)
 • PNO
 • VVAA
 • CZ- vrij keuze polis
Restitutiepolis:

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist/arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed. Het bedrag kan per zorgverzekering verschillen. U kunt dit bij uw zorgverzekering navragen.

Naturapolis:

Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een deel vergoed (tussen de 60% en 80%).