Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vragen onze patiënten mee te doen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om de kwaliteit rond logopedische behandelingen te meten. De meting maakt inzichtelijk op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Ook worden de resultaten gebruikt om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

Na afloop van de behandeling ontvangt de patiënt ( als deze toestemming heeft gegeven) via de mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De lijst wordt anoniem verwerkt. Deelname is geheel vrijwillig.

https://home.mediquest.nl/continu-meten-widget-instructies/

 

 

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest