Wat is logopedie?

Logopedie is gericht op het optimaliseren van de communicatie in de breedste zin van het woord. Communiceren kan op veel verschillende manieren: spreken, schrijven, luisteren, maar ook het gebruiken van gebaren en afbeeldingen is een vorm van communiceren. Stoornissen hierin kunnen door de logopedist onderzocht en behandeld worden in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts. Kinderen en volwassenen kunnen moeilijkheden ondervinden bij de taal en/of de spraak. Bij spraak- en taalmoeilijkheden kunnen we denken aan de kwaliteit van de zinsbouw, de woordenschat, de verhaalopbouw, slecht verstaanbaar spreken, slissen en het niet of nauwelijks op gang komen van het praten. Bij volwassenen kan ook nog gedacht worden aan problemen ten gevolge van ziektes of een herseninfarct. Logopedie is meer dan spraakles alleen. De logopedische begeleiding kan ook gericht zijn op de voorwaarden voor een goede communicatie zoals het ademen, stemgebruik en mondgewoonten. De prelogopedist richt zich op het behandelen van eet- en drinkstoornissen bij baby’s en jonge kinderen.