Behandelovereenkomst

Eerste afspraak

Voor uw eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs cliënt (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit geldt ook voor kinderen vanaf de geboorte. Zorg ervoor dat u deze gegevens ook bij u hebt samen met uw verwijzing en verzekeringspasje. Sinds enkele jaren zijn wij verplicht om alle gegevens te registreren en te controleren.
  • Verwijsbrief (huis)arts/tandarts/orthodontist.
  • Zorgpas cliënt.

Wij zullen u tijdens de eerste afspraak vragen onze behandelovereenkomst te ondertekenen.

U kunt deze alvast nalezen en eventueel printen en ondertekenen.

Print behandelovereenkomst

Behandelcontract januari 2021